02/12/16

Cabalos e lobos


O luns 28 de novembro fixemos a  primeira sesión do club de lectura (2ºESO-1ºBAC) do curso 2016-17. Empezamos con “Cabalos e lobos” de Fran P. Lorenzo. Asistiron 20 alumnos.

O comezo da sesión,  a opinión xeneralizada era que non lles gustara moito e algunhas partes lles resultaran difíciles de comprender, especialmente para os de 2º da ESO. Tamén lles costou descubrir os distintos planos temporais da trama. 

Nembargantes, cando empezamos a falar dos distintos temas que trata a novela -o desenrolo da cidade de Vigo, a peculiaridade da rúa “Privada moderna”, a importancia xeoestratéxica da cidade nos anos da 2º Guerra Mundial- comprenderon mellor o libro e descubriron unha parte da historia da cidade para eles completamente descoñecida, incluso fisicamente.


Pero sen dúbidas, o tema que suscitou máis debate e interacción foi o tratamento da homosexualidade, a represión, vergoña e secretismo que vivira o tío da protagonista e a naturalidade como a vive Thomas, o fillo da protagonista.