11/05/14

Industrias y andanzas de Alfanhuí


 O luns 28 de abril tivo lugar a penúltima sesión do club de lectura . O libro escollido foi "Industrias y andanzas de Alfanhuí, de Rafael Sánches Ferlosio. A sesión estivo dirixida pola Profesora Sara González.
Compre salientar que a meirande parte do grupo non atopou doada a lectura desta novela. Todos coinciden en que o libro é diferente de todos cantos leron atá agora. Pero foron capaces de analizar as causas desa dificultade, por exemplo,  os constantes cambios de escenario como  factor que dificultou a comprensión. A pesar diso, tamén houbo opinións no sentido de que é un libro divertido ao tempo que un libro de vida, apreciando como o protagonista, Alfanhuí, se desenvolve como persoa aprendendo dos seus distintos maestros ao longo do libro.
Un lector máis veterano, como Pedro, manifesta que se ben é verdade que o vocabulario novo é moito, non lle supuxo unha eiva ao ser un asiduo lector e remata calificando o libro de “curioso”.
Cremos que de vez en cando é positivo que os nosos lectores se vaian enfrontando a obras que están fóra do seu "circuito" lector, e que non se asusten ante as dificultades, xa que entre todos, nas reunións, seremos quen de poñelas en común e axudar aos demais a avanzar na comprensión lectora.