16/12/07

Primeiro día. PRIMA

... en cada ángulo, a forma cuadrangular procreaba un torreón heptagonal, cinco de cuxos lados asomaban cara a fóra; ou sexa que catro dos oito lados do octágono maior procreaban catro heptágonos menores, que cara a fóra se manifestaban como pentágonos. Evidente, e admirable, harmonía de tantos números sacros, cada un revestido dun sutilísimo sentido espiritual. Oito é o número da perfección de todo tetrágono; catro, o número dos evanxeos; cinco, o número das partes do mundo; sete, o número dos dons do Espírito Santo.

Ningún comentario: