27/05/10

O Alexandre Bóveda coa lectura.

ESTE É O ARTIGO PUBLICADO POR MARTA NO XORNAL QUE FIXERON PARA "EL PAIS DE LOS ESTUDIANTES". Non se publicou aquí mentres non rematou o concurso.

O IES Alexandre Bóveda leva xa un par de anos a desenvolver un grande labor dirixido ao pulo da lectura como forma de ocio e de formación entre os estudantes do centro. Este ano 2010 as fronteiras do clube derrubáronse e abríronse as portas ao alumnado dos primeiros cursos de ESO, iniciativa que acadou un grande éxito. Actualmente realizan as súas actividades dous clubes paralelamente, un formado con alumnos dos cursos superiores e outro formado por alumnado de primeiro curso de ESO.
O clube de lectura desvolve a súa actividade mediante reunións periódicas que congregan a todos os membros e nas cales tratamos os libros elixidos e decímos o libro que se lerá para a seguinte sesión. Nas reunións todos os lectores temos a nosa quenda de palabra para comentar as nosas perspectivas sobre a lectura e para devater calquer aspecto de interés. Trátanse temas tan nimios coma as nosas preferencias cara os protagonistas á vez que buscamos a parte máis filosófica da lectura para conseguir entendela dende un punto máis prosaico coa busqueda da conexión cos escritos. Como é de supoñer, os escritores.
Kafka, O estranxeiro, por Albert Camus; vVixía entre o centeo, por Jerome David Salinger...

Este modesto proxecto naceu no seo da nosa biblioteca, de man do bibliotecario e profesor de latín Benigno. A súa vez está a fomentar numerosas actividades independentes mediante as cales incita os estudantes á lectura a través de concursos e premios con plataformas tales como: libro do mes, lector do ano, olimpiadas do saber... Tamén se levan a cabo certames de cartas de amor, minirelatos de terror, deseño de portadas... Todo isto otórgalle á biblioteca un carácter moito máis dinámico e educativo converténdoa nun lugar máis apacible e atractivo para todo o alumnado e o profesorado.

Por Marta Gómez

1 comentario:

Beni dixo...

Moitas grazas, Marta, pola (inmerecida) parte que me toca.