30/11/10

O pazo baleiro no club de 2º

Na sesión de onte tivemos unha interesante charla suscitada pola lectura de O pazo baleiro, de Xabier P. Docampo. Ademais de falar dos personaxes, trama, etc, a conversa xirou arredor dos métodos de investigación e dos actores e instrumentos que esta require. As conclusións ás que chegaron, resumindo, son:
  • Hai que ter claro o obxectivo e o punto de partida.
  • Necesítase un bo guía (Celso).
  • É bo traballar en equipo e dividir o traballo.
  • Acudir ás fontes de información: documentos (cartas), persoas ( Celso, o historiador...)
  • Facer postas en común e definir o seguinte paso (nas reunións dos catro amigos con Celso)
  • Hai que tomar notas, facer esquemas cos datos (árbore xenealóxica...), realizar entrevistas, interpretar os datos...
  • Necesítase un bo entorno de traballo para que a colaboración sexa eficaz.
  • Todos os coñecementos previos (por exemplo, os da escola) son necesarios.

Deste xeito, o libro converteuse nun estupendo manual para a realización de traballos escolares, pero tamén nos deu tempo a falar un chisquiño dalgunhas cuestións históricas que aparecen na obra e outros temas que seguen de actualidade (por exemplo, as disputas polas herdanzas).

A próxima sesión farémola conxunta cos maiores, todos leremos O principiño, e será o día 20 de Decembro.

Ningún comentario: