06/02/19
 O CURIOSO INCIDENTE DO CAN A MEDIANOITE
O luns 26 de novembro xuntámonos os membros do club de lectura de maiores para falar da novela “O curioso incidente do can a medianoite”. A sesión foi dirixida pola profesora de inglés Mercedes González Alegre. 


O libro trata o autismo. Os participantes consideraron que era unha boa oportunidade para coñecer este trastorno neurolóxico .
Ademais, dada a actualidade da serie “The good doctor” o alumnado está máis afeito ás persoas que teñen este trastorno.
Analizamos os comportamentos dos personaxes máis importantes da novela: o protagonista Christopher, o seu pai, a profesora, a nai e os veciños.
“Isto é unha novela policíaca” di o protagonista ao principio da historia. Así, a investigación de Christopher sobre a morte dun can será o fío condutor que nos permite coñecer a súa visión do mundo. Comentamos os trazos da súa personalidade como a falta de empatía, a súa mente analítica e como a novela mantén a atención do lector pola súa forma de presentar os acontecementos. Foi unha tertulia moi amena e interesante porque permite que o alumnado se decate e acepte os comportamentos diferentes de compañeiros que padecen autismo que, tal vez, por si sós non poderían chegar a comprender.

Ningún comentario: